NG Kerk Moedergemeente, Van Riebeeck road, Kuilsriver